گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توانبخشی شمس آباد، آموزش مفاهیم شناختی، گفتاردرمانی رسالت، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی مجیدیه شمالی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آموزش مفاهیم شناختی، کاردرمانی شرق تهران، اختلالات بلع، کاردرمانی مجیدیه شمالی، کاردرمانی رسالت
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی، مشکلات توجه و تمرکز، گفتاردرمانی رسالت، اتیسم
میدان ملت، شمس آباد
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بهبود توجه، انواع حافظه و عملکردهای اجرایی)، تحمل کاری، اختلالات یادگیری، بهبود عملکرد های شناختی ( توجه
تهران، منطقه پاسداران
مرکز درمانی اردیبهشت
مرکز درمانی اردیبهشت
گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، شنوایی شناسی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، رفتاردرمانی، کاردرمانی حسی حرکتی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی و شناختی
تهران، خیابان بنی هاشم
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، آفازی، مشکلات تلفظ، کاردرمانی ذهنی
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، کاردرمانی شناختی، تست هوش، سبک های فرزند پروری، آمادگی قبل از سنجش
تهران، شهرری
مشاوره ی روانشناسی تخصصی کودک و بزرگسال
مشاوره ی روانشناسی تخصصی کودک و بزرگسال
زمینه‌های کاری: مشاوره ی کودک و نوجوان، درمان افسردگی، مشاره ی کار، ‌ توسعه ی مهارتهای ارتباطی، مشاوره ی شناختی و ذهنی
تهران، پیروزی
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلال در خواندن و نوشتن، مشکلات توجه و تمرکز، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، بیش فعالی
تهران، نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: لکنت، اتاق تاریک، گفتاردرمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، ادراکی_حرکتی
تهران، خیابان آزادی
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دست، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، گفتاردرمانی، شکاف کام و لب، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، اختلالات صوت، مشکلات تلفظ، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بیش فعالی، کاردرمانی دست
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، اختلالات رفتاری، بیش فعالی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، درمان لکنت، بیش فعالی، بازی درمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی، اختلالات صوت، اختلالات رفتاری، اختلالات بلع
تهران، یافت آباد
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیریLD، لکنت، بازی درمانی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، کاردرمانی ذهنی شناختی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کاردرمانی ذهنی شناختی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، کاردرمانی ادراکی حرکتی، لکنت
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، اختلال یادگیریLD، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، کاردرمانی ذهنی شناختی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، اتاق تاریک، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، کاردرمانی ادراکی حرکتی، تاخیر کلام)
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، تاخیر کلام)، گروه درمانی، اختلال یادگیریLD، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، گفتاردرمانی، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، لکنت، بازی درمانی
تهران، مرزداران
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، مشاوره و روانشناسی، گفتاردرمانی، تاق تاریک، مشکل در تلفظ کلمات
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: مشکلات حسی، مشکل در تلفظ کلمات، تاق تاریک، اختلالات طیف اتیسم، استعدادیابی
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بیش فعالی، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال، تاق تاریک
تهران، نارمک
مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
مهدیه سادات متولیان (مجیدیه جنوبی)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات یادگیری، کاردرمانی ذهنی آموزشی شناختی، مشکلات رفتاری، تقویت هوش و استعداد، درمان نقص توجه و تمرکز
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان انواع اختلالات کودکان، اتیسم، کم توانی ذهنی، سنجش ورودی دبستان، مهارت های پیش از دبستان
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان
مهدیه سادات متولیان
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، اتیسم، مهارت های پیش از دبستان و سنجش ورودی، بیش فعالی و نقص توجه، تقویت هوش و استعداد
تهران، مجیدیه جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آفازی، توانبخشی شمس آباد، کاردرمانی، ماساژدرمانی، اختلالات بلع
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: تربیت جنسی در کودکان، روانشناسی کودک، سنجش هوش بهر، ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
خدمات بصورت حضوری در کلینیک و بصورت آنلاین ارائه می شود
زمینه‌های کاری: کار گروه ویژه کودکان با اختلالات نافذ رشد اعم از اتیسم، تست آی کیو، نقص شناختی و درکی، آموزش کودکان جهت آمادگی ورود به مدرسه، کاردرمانی جسمی کودکان با مشکلات مادرزادی و تاخیری
تهران، پاسداران
دکتر میثم محمدی
دکتر میثم محمدی
کاردرمانگر و دکترای تخصصی علوم اعصاب
زمینه‌های کاری: کاردرمانی درکی- حرکتی، توانبخشی اوتیسم، توانبخشی شناختی، توانبخشی عملکردهای اجرایی
تهران، پونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی حرکتی، تاخیر کلام، صدای زیر در مردان، بازی درمانی، لارنجکتومی
تهران، فلکه دوم صادقیه
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: توانبخشی روانی اجتماعی، سندروم فشاری، کاردرمانی در نورولوژی، ALS، سکته مغزی
تهران، -
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی
کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی در منزل، نقص توجه و‌تمرکز، اختلالات رفتاری، اتاق تاریک
تهران، -
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، روانشناسی کودک و نوجوان، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظ
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(شهرک غرب)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(شهرک غرب)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، روانشناسی کودک و نوجوان، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، کم شنوایی
تهران، شهرک غرب
محمد غفاری خان
محمد غفاری خان
آسیب شناسی زنده (پاتوبیولوژی)
زمینه‌های کاری: کارشناس ارشد روان درمانگر، شناختی رفتاری
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر مرتضی نوربخش
دکتر مرتضی نوربخش
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره کودکان استثنائی، مشاوره و روان درمانی مبتنی بر روان پویشی کوتاه مدت فشرده، مشاوره خانواده، دوره‌های آموزش عمومی زوجین
تهران، آریاشهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: تشخیص و درمان اختلالات گفتار و زبان، افزایش توجه و تمرکز کودکان بیش فعال، درمن اختلالات تشدید( شکاف کام و لب)، کمک به کودکان کم شنوا( دارای سمعک یا کاشت حلزون)، ارزیابی
تهران، میدان توحید
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger