گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توانبخشی شمس آباد، آموزش مفاهیم شناختی، گفتاردرمانی رسالت، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی مجیدیه شمالی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی شمس آباد، کاردرمانی، مشکلات توجه و تمرکز، گفتاردرمانی رسالت، اتیسم
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آموزش مفاهیم شناختی، کاردرمانی شرق تهران، اختلالات بلع، کاردرمانی مجیدیه شمالی، کاردرمانی رسالت
تهران، شمس آباد
محسن گلریز
محسن گلریز
آسیب شناس گفتار و زبان کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، آمادگی برای آزمون سنجش مدرسه، کلاس گروهی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، اشرفی اصفهانی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اتیسم، تست هوش استنفورد بینه و وکسلر، آفازی، آسیب های نخاعی، اختلالات یادگیری
تهران، خیابان آزادی
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
دکتر طلیعه شیخ فندرسکی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بهبود توجه، انواع حافظه و عملکردهای اجرایی)، تحمل کاری، اختلالات یادگیری، بهبود عملکرد های شناختی ( توجه
تهران، منطقه پاسداران
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، بیش فعالی، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اتیسم
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، آفازی، مشکلات تلفظ، کاردرمانی ذهنی
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، کاردرمانی شناختی، تست هوش، سبک های فرزند پروری، آمادگی قبل از سنجش
تهران، شهرری
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، کاردرمانی تاخیر حرکتی، عکسبرداری حنجره، درمان اختلال بلع، کاردرمانی دست
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان گرفتگی صدا، درمان کیست صوتی، عکسبرداری حنجره، درمان ندول صوتی، استروبوسکوپی حنجره
تهران، سعادت آباد
توانبخشی و مشاوره افروز
توانبخشی و مشاوره افروز
کاردرمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلال در خواندن و نوشتن، مشکلات توجه و تمرکز، توانمند سازی ذهنی و شناختی کودکان، بیش فعالی
تهران، نازی آباد
توانبخشی خازنی
توانبخشی خازنی
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی دست، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، گفتاردرمانی، شکاف کام و لب، بازی درمانی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
توانبخشی خازنی ( یافت آباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، اختلالات صوت، مشکلات تلفظ، درمان لکنت
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
توانبخشی خازنی ( مهرآباد )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، بازی درمانی، اختلالات صوت، اختلالات رفتاری، اختلالات بلع
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
توانبخشی خازنی ( امام زاده حسن )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، درمان لکنت، بیش فعالی، بازی درمانی، مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( فلاح )
توانبخشی خازنی ( فلاح )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، اختلالات رفتاری، بیش فعالی، آمادگی جهت تست سنجش و انواع آزمون های هوش، ماساژدرمانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
توانبخشی خازنی ( شهرک ولیعصر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات گفتار سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی
تهران، یافت آباد
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
توانبخشی خازنی ( تهرانسر )
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات یادگیری، آمادگی ورود به پیش دبستانی ودبستان، بیش فعالی، کاردرمانی دست
تهران، یافت آباد
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت
تهران، دوراهی قپان
معصومه بیات
معصومه بیات
تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و یادگیری
زمینه‌های کاری: لکنت و اختلال تولید گفتار در کودکان و بزرگسالان، تشخیص و مداخله در ناتوانی های یادگیری خاص، توانبخشی عصبی در مشکلات توجه و حافظه
تهران، خیابان شریعتی
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، روانشناسی، مشاوره، بیش فعالی
تهران، خیابان دماوند
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات بلع، بیش فعالی، استروبوسکوپی، لارنگوسکوپی (عکس رنگی از حلق وحنجره )
تهران، انتهای بلوار کشاورز
فرانک نوبریان
فرانک نوبریان
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، اختلال یادگیری، اتیسم، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
تهران، ستارخان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی و کاشت حلزون، توانبخشی بعد عمل جراحی، اختلال عدم توجه و تمرکز، اتیسم، اختلال تلفظ حروف
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آفازی، توانبخشی شمس آباد، کاردرمانی، ماساژدرمانی، اختلالات بلع
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: تربیت جنسی در کودکان، روانشناسی کودک، سنجش هوش بهر، ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، پارکینسون، کاردرمانی جسمی، فلج مغزی، بیش فعالی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی واژه
گفتاردرمانی واژه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، اختلالات صوت
تهران، صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اتیسم، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، مشکلات تلفظ
تهران، خیابان دکترقریب
سحر حریری
سحر حریری
ویزیت در منزل، ویزیت در کلینیک
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات تلفظ، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری
تهران، میدان تجریش
گفتاردرمانی نوین توان
گفتاردرمانی نوین توان
کلینیک تخصصی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، درمان اختلالات رشدی، مشکلات تلفظ، درمان لکنت
تهران، اشرفی اصفهانی
سمانه سازگارنژاد
سمانه سازگارنژاد
گفتاردرمانگر
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار زبان و ارتباط در طیف اتیسم، اختلالات در شناخت، اختلالات ناشی از آسیب های مغزی مانند سکته مغزی و ضربه های مغزی و تومور ، نقص و لکنت بزرگسالان، مشکل در تلفظ صداها
تهران، قیطریه
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کمبود توجه و تمرکز، ناروانی گفتار، اختلالات یادگیری، لکنت زبان، فلج مغزی
تهران، بزرگراه رسالت
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، ارزیابی شنوایی، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، مشکلات تولید گفتار، اتیسم
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: نوروفیدبک، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی
تهران، رودهن
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌ (مرکز دولتی)
زمینه‌های کاری: توانبخشی روانی اجتماعی، سندروم فشاری، کاردرمانی در نورولوژی، ALS، سکته مغزی
تهران، -
اعظم محمدی
اعظم محمدی
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی الیاد
گفتاردرمانی الیاد
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، آفازی
تهران، جنت آباد مرکزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، اختلالات صوت، اتیسم، مشکلات تولید گفتار
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، شکاف کام و لب. درمان لکنت، اختلالات یادگیری، آفازی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، توانبخشی اختلالات نورولوژیک و ارتوپدیک بزرگسالان و کودکان، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی ذهنی، اتیسم، تاخیر حرکتی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت
تهران
آرزو محمدپور
آرزو محمدپور
پاتولوژیست گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
تهران
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، گفتاردرمانی شهرری، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، گفتاردرمانی در منزل
تهران، شهرری
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی کودک، بازی درمانی، آموزش پیش دبستانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، روانشناسی کودک، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، سعادت‌آباد
مریم صبور
مریم صبور
گفتاردرمانی در منزل، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، بیش فعالی
تهران، همه مناطق
دکتر اشکان ایرانی
دکتر اشکان ایرانی
متخصص: کاردرمانی (طب کار)
زمینه‌های کاری: مشاوره، گفتار درمانی، تشخیص و درمان بیماری‌های ارتوپدی، آموزش، کاردرمانی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر الهام قنبری
دکتر الهام قنبری
متخصص: مدیریت درد، استرس رویان)
زمینه‌های کاری: افزایش توجه و تمرکز، درمان افسردگى، درمان اختلالات نوجوانان، درمان اختلالات کودکان، افزایش توجه و تمرکز
تهران، مرزداران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger