- -
- -
فوق لیسانس مشاوره مامایی
زمینه‌های کاری: بهداشت ازدواح، مشاوره و آموزش بهداشت به جامعه زنان، مشاوره وراهنمایی در زمینه بهداشت شیردهی ومراقبتهای بعد از زایمان برای مادر وکودک، سندروم قبل از قاعدگی، تنگ کردن واژن
زنجان، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger