گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (دروازه شیراز)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: ضعف در ریاضی، مشاوره در استرس و اضطراب، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، عکس برداری از حنجره، مشاوره خانواده
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
گفتاردرمانی و کاردرمانی هونا (دروازه شیراز )
ارزیابی، تشخیص، مشاوره و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات تولید و تلفظ، بیش فعالی، تکنیکهای حافظه و توجه، شب ادراری، بهداشت صوت و آوا سازی
اصفهان، میدان آزادی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger