کاردرمانی باران
کاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات یادگیری، درمان اختلالات ژنتیکی، کاردرمانی جسمی، درمان اختلالات آفازی، درمان بیماری های نورولوژیک کودکان
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
ٰٰارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: سندروم های فشاری، اختلالات یادگیری، نورولوزی، اختلالات صوت، گفتاردرمانی
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی آتیه فردیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آتیه فردیس
مرکز جامع توانبخشی
زمینه‌های کاری: یکپارچگی حسی، شن بازی درمانی، پارکینسون و خوانندگان و دبیران.، اتیسم، کلاس های آموزشی گروهی
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی جهان
گفتاردرمانی جهان
ارزیابی و درمان اختلالات زبان، گفتار و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، درمان لکنت، بیش فعالی
فردیس، سه راه حافظیه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger