گفتاردرمانی پایتخت پارسه (چهارباغ بالا)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (چهارباغ بالا)
شعبه دو
زمینه‌های کاری: ضعف در ریاضی، مشاوره در استرس و اضطراب، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، عکس برداری از حنجره، مشاوره خانواده
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger