گفتاردرمانی پایتخت
گفتاردرمانی پایتخت
زمینه‌های کاری: عکس از حنجره، مشکلات تلفظ، لکنت، اختلالات مربوط به بزرگسالان، استروبوسکوپی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه یک
زمینه‌های کاری: تاخیر در شروع گفتار، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، سکته مغزی، مشکلات تلفظ، ضعف در نوشتن
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
گفتاردرمانی پایتخت پارسه
شعبه دو
زمینه‌های کاری: ضعف در ریاضی، مشاوره در استرس و اضطراب، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، عکس برداری از حنجره، مشاوره خانواده
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger