گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه دو
زمینه‌های کاری: تست هوش، سکته مغزی، مشکلات تلفظ، اختلالات حنجره و صدا، درمان دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: ضعف در خواندن، درمان کودکان بیش فعال و دچار نقص توجه، اختلالات حنجره و صدا، مشاوره در مشکلات کودک، مشکلات تلفظ
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه یک
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، عکس برداری از حنجره، عکس از حنجره، اختلالات حنجره و صدا، سکته مغزی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی رسا
گفتاردرمانی رسا
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، تصویربرداری تخصصی حنجره، درمان تخصصی اختلالات صدا، درمان اختلالات گفتار و زبان، تجزیه و تحلیل آکوستیک صدا
اصفهان، خیابان شمس آبادی
سعیده مویدفر
سعیده مویدفر
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات صوت در کاربران حرفه ای نظیر خوانندگان، استروبوسکوپی حنجره، تصویربرداری تخصصی حنجره، تجزیه و تحلیل آکوستیک صدا، درمان اختلالات صوت
اصفهان، خیابان شمس آبادی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger