دکتر رکسانا قریشی
دکتر رکسانا قریشی
کاردرمانی شمال تهران
زمینه‌های کاری: بیوفیدبک تراپی، بیماری شانه منجمد، آسیب های شانه شامل پارگی تاندون های شانه، جراحی های مچ و دست، تنیس البو
تهران، تجریش
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger