گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، گفتاردرمانی آنلاین، نقص توجه، لکنت، درمان تاخیر گفتار
تهران، پیروزی
لکنت تهران
لکنت تهران
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی تخصصی لکنت، گفتاردرمانی آنلاین، درمان لکنت آنلاین، درمان لکنت
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آنلاین و حضوری، اختلالات بلع، SI، درمان اختلالاتی چون صافی کف پا و پای پرانتزی، ارزیابی های جامع کاردرمانی و گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان
تهران، -
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات بلع، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، اختلالات صوت
تهران، شهرری
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger