دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان
تبریز، فلکه دانشگاه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger