گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
ٰٰارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: سندروم های فشاری، اختلالات یادگیری، نورولوزی، اختلالات صوت، گفتاردرمانی
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب
فردیس، ورودی فردیس
گفتاردرمانی جهان
گفتاردرمانی جهان
ارزیابی و درمان اختلالات زبان، گفتار و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، درمان لکنت، بیش فعالی
فردیس، سه راه حافظیه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger