کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (پیروزی)
زمینه‌های کاری: کم توانی ذهنی، وضوح گفتار پایین، کاردرمانی یکپارچگی حسی، اتیسم، آفازی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی - (پیروزی)
گفتاردرمانی - (پیروزی)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات تلفظی، مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger