شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز و تنظیم انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک دیجیتال
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، باطری سمعک، شنوایی سنجی، قالب های محافظ، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تست رایگان سمعک، تعمیر سمعک، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، ارزیابی شنوایی
تهران، -
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
زمینه‌های کاری: افت شنوایی، سرگیجه، فراشنوایی، تینیتوس
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی کودکان، مانورهای توانبخشی سرگیجه، ارزیابی شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک‌های پیشرفته
تهران، میدان ونک
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger