گفتاردرمانی پایتخت پارسه (خانه اصفهان)
گفتاردرمانی پایتخت پارسه (خانه اصفهان)
شعبه یک
زمینه‌های کاری: تاخیر در شروع گفتار، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، سکته مغزی، مشکلات تلفظ، ضعف در نوشتن
اصفهان، خیابان کاوه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger