دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: نازایی، انواع عمل های جراحی زنان به روش لیزری، زایمان طبیعی، سزارین، جراحی های مختلف زنان به روش لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی
مشهد، -
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، احمدآباد
حمیده صباغ
حمیده صباغ
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: کنترل بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، مشاوره تغذیه قبل و بعد از بارداری، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، خیابان رسالت
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، درمان نازایی، مراقبت های دوران یائسگی، IVF، عمل جراحی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، هاشمیه 18
مژگان خدیوی پناه
مژگان خدیوی پناه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ماساژ مادران باردار، مشاوره قبل بارداری و زایمان و ناباروری، مراقبت های دوران یائسگی، ماما همراه زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، هیستروسکوپی
مشهد، احمد آباد
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان
مشهد، احمد آباد
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، IUI، هیسترکتومی، زایمان بدون درد
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، متخصص زنان و زایمان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی
مشهد، ابن سینا 10
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
مشهد، نخریسی
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، کولپوسکوپی، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی، لاپراسکوپی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، تزریق چربی به واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان طبیعی
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، زایمان بدون درد
مشهد، چهارراه برق
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، زایمان بدون درد
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، زایمان سزارین
مشهد، احمد آباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، بلوار توس
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار سجاد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن، زایمان سزارین
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، خیابان شهید چمران
ماما مشهد
ماما مشهد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: کنترل بارداری، عفونتهای زنان، مراقبت دوران بلوغ، مامای همراه، مراقبت نوزاد و شیردهی
مشهد، -
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی
مشهد
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger