زهره شفیعی ( شهران )
زهره شفیعی ( شهران )
کارشناس ارشد مامایی
زمینه‌های کاری: کلاس بارداری غرب تهران، تست hpv، مدرس کلاس آمادگی زایمان، مراقبت بارداری، مشاوره جنسی
تهران، شهران جنوبی
زهره شفیعی (جنت آباد )
زهره شفیعی (جنت آباد )
کارشناس ارشد مامایی
زمینه‌های کاری: واکسن گارداسیل، زایمان طبیعی، کلاس بارداری تهران، مشاوره جنسی، مدرس کلاس آمادگی زایمان
تهران، شهران جنوبی
زهره شفیعی
زهره شفیعی
کارشناس ارشد مامایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان واژینیسموس، بیماریهای زنان، کلاس بارداری، واکسن گارداسیل
تهران، شهران جنوبی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger