دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی پیشگیری، عصب کشی، دندانپزشکی کودکان، پروتز، ترمیم
اصفهان، خیابان ارباب
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger