دکتر دندان پزشک
دکتر دندان پزشک
خدمات دندانپزشکی بر پایه مهندسی پزشکی با استفاده از تکنیک دیجیتال و لیزر
زمینه‌های کاری: خدمات درمانی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، لامینیت سرامیکی و کامپوزیتی در یک جلسه، ایمپلنت، خدمات ترمیمی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، ایمپلنت تخصصی فک های نازک و تحلیل رفته
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger