مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع نوزادن، بیش فعالی، لکنت زبان، مشکلات حسی حرکتی، اختلال خواندن و نوشتن
قروه، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (قروه)
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج (قروه)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات صدا و حنجره، تلفظ حروف، تاخیر در تکلم، درمان اختلال بلع نوزادن، بیش فعالی
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger