دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین
اصفهان، خیابان توحید
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، ملک شهر
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، زایمان طبیعی
اصفهان، خیابان جی
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، کربوکسی تراپی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
اصفهان، -
دکتر لیلا تقی یار
دکتر لیلا تقی یار
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان بی اختیاری ادرار، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی، گذاشتن iud، سزارین
اصفهان
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان، سفید کردن ناحیه تناسلی تنگ کردن واژن، رفع ترک های پوستی ناشی از حاملگی، مانیتورینگ الکترونیک قلب جنین
اصفهان، -
دکتر شهلا کشاورز راد
دکتر شهلا کشاورز راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی
اصفهان
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، جراحی رحم
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، پرینورافی، جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، جراحی رحم
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، پرینورافی
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جوانسازی واژن، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی رحم، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر مینا کمالیان کوپائی
دکتر مینا کمالیان کوپائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
اصفهان
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger