شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی
تهران، خیابان انقلاب
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، ارزیابی شنوایی، ادیومتری، تیمپانومتری
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک هوشمند، وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، نمایندگی سمعک، قالب های ضد صوت و ضد آب
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger