گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، لکنت و ناروانی، بلع، کم شنوایی، اختلالات گفتار و زبان
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، ادیومتری، سمعک پشت گوشی، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشاوره حقوقی، روانشناسی و روانپزشکی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی، اختلالات بلع
تهران، شهرری
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، ABR، سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک، تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک دیجیتال، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تست OAE، شنوایی سنجی، شنوایی سنجی بدون سمعک، تست ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی ادیومتری بازی، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی نوزادان، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک دیجیتال
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز و تنظیم انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، باطری سمعک، شنوایی سنجی، قالب های محافظ، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تست رایگان سمعک، تعمیر سمعک، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، ارزیابی شنوایی
تهران، -
شنوایی شناسی دکتر بافکار
شنوایی شناسی دکتر بافکار
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، سعادت اباد
درمان‌گاه هیر پلاس
درمان‌گاه هیر پلاس
زمینه‌های کاری: حلق، گوش، بینی، شنوایی سنجی
تهران، سعادت آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، یوسف آباد
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات شنوایی، ارزیابی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات تعادل، تجویز انواع سمعک
تهران، بالا تر از میدان ونک
دکتر سیدجلال ثامنی
دکتر سیدجلال ثامنی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، میدان آرژانتین
داریوش بیکی
داریوش بیکی
متخصص: خدمات پیشگیری، بالینی وتوان بخشی شنیداری
زمینه‌های کاری: کارشناس شنوایی سنجی، مرکز
تهران، کاووسیه
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: نوزادان، ارزیابی شنوایی، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک
تهران، تهرانپارس
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اقدسیه
دکتر مجید نوروزی
دکتر مجید نوروزی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
تهران، تهرانپارس
دکتر محمد مهدی تقدیری
دکتر محمد مهدی تقدیری
متخصص: کودکان؛ فوق تخصص: بیماری‌های مغز، اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)، و
زمینه‌های کاری: نوار مغز، تشخیص و درمان بیش فعالی، درمان سردرد های مزمن، درمان بیماری تشنج، فیزیوتراپی
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger