مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک نامرئی، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، ABR، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری، ABR، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری، سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان، سنجش شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان، تنظیم سمعک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک در تهران
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تجویز انواع سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، کیت نظافت و ...)
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک در تهران، بررسی وزوز و سرگیجه، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، نوارگوش
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، شنوایی سنجی، تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تجویز و تنظیم انواع سمعک
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک نامرئی، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک دیجیتال
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: سمعک هوشمند، وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، نمایندگی سمعک، قالب های ضد صوت و ضد آب
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ساخت انواع قالب
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger