دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
دکتر ویدا تقی پور بازرگانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی های لاپاروسکوپی، جراحی های هیستروسکوپی
زمینه‌های کاری: انواع عمل های جراحی زنان به روش لیزری، مراقبت های بارداری، سزارین، اندومتریوز، نازایی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، لیزر درمانی، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
مشهد، احمدآباد
دکتر نیره خادم غائبی
دکتر نیره خادم غائبی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: نازایی وIVF
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، احمدآباد
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
دکتر سیده مریم مرشدی شعرباف
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، هاشمیه 18
دکتر شهره سعید
دکتر شهره سعید
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، متخصص زنان و زایمان، زایمان بدون درد، زایمان سزارین
مشهد، بلوار وکیل آباد
دکتر زهرا زارع
دکتر زهرا زارع
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لاپراسکوپی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، زایمان بدون درد
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا حقی
دکتر فریبا حقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، نخریسی
دکتر متین عطاران
دکتر متین عطاران
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، حاشیه خیابان کوهسنگی
دکتر زهرا محسنیان
دکتر زهرا محسنیان
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، احمد آباد
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
دکتر انسیه ریخته گران خمسه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، سی متری طلاب
دکتر فخری فخردربانان
دکتر فخری فخردربانان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد
مشهد، سناباد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
دکتر محبوبه رضائی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، قاسم آباد
دکتر وحیده فربودی
دکتر وحیده فربودی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، ابن سینا 10
دکتر زهرا توانایی
دکتر زهرا توانایی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، احمد آباد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، سرطان های زنان
مشهد، ابتدای خیابان احمدآباد
دکتر ترانه مهاجری
دکتر ترانه مهاجری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، لابیاپلاستی، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر هما اسکوئیان
دکتر هما اسکوئیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر بی بی طاهره سالاری
دکتر بی بی طاهره سالاری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، بلوار توس
دکتر الهه صالحی
دکتر الهه صالحی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، سرطان های زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه آذرپرند
دکتر فاطمه آذرپرند
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، پرستار 1
دکتر لیدا تکلو
دکتر لیدا تکلو
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر سیما رضازاده
دکتر سیما رضازاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرضیه شیرازی
دکتر مرضیه شیرازی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
مشهد، خیابان پرستار 1
دکتر مهین ادهمی مقدم
دکتر مهین ادهمی مقدم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، عمل جراحی زنان
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر یلدا آریان
دکتر یلدا آریان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی
مشهد، بلوار احمد آباد
دکتر مرجانه فرازستانیان
دکتر مرجانه فرازستانیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، میدان دکتر شریعتی
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
مشهد، چهارراه برق
دکتر مریم تیموری سنگانی
دکتر مریم تیموری سنگانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، خیابان احمد اباد
دکتر فاطمه هاشمیان
دکتر فاطمه هاشمیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مهری براتیان سرابی
دکتر مهری براتیان سرابی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر مریم پزشکیان
دکتر مریم پزشکیان
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
مشهد، خیابان احمدآباد
دکتر فاطمه وحید رودسری
دکتر فاطمه وحید رودسری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، میدان بیمارستان امام رضا
دکتر مریم میرپور
دکتر مریم میرپور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان
مشهد، خیابان سرخس
دکتر ملیحه غلامی
دکتر ملیحه غلامی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری
مشهد، احمد آباد
دکتر فریبا دژکام
دکتر فریبا دژکام
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
مشهد، خیابان دکترا
دکتر مینو نایبی
دکتر مینو نایبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد، بلوار سجاد
دکتر فرزانه سبحانی
دکتر فرزانه سبحانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
مشهد، بلوار وکیل اباد
دکتر فرانک فاضل
دکتر فرانک فاضل
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
مشهد، خیابان شهید چمران
دکتر فریبا حیدرى علوى
دکتر فریبا حیدرى علوى
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، هیسترکتومی
مشهد، -
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی
مشهد، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger