دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: فضانگهدارنده، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، عصب‌کشی دندان‌های شیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، فلوراید تراپی
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهتا شهیدی
دکتر مهتا شهیدی
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: عصب کشی، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، لمینیت فلدسپاتیک، کشیدن دندانهای نهفته
اصفهان، خیابان ارباب
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها، انواع روکش، طراحی لبخند، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، لامینیت
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دندان پزشک ( ترمیم، زیبایی، کودکان)
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، جراحی لثه، دندان مصنوعی، ایمپلنت
اصفهان، خیابان رودکی
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، روکش دندان، لمینیت، ترمیم‌های هم‌رنگ، ایمپلنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، سرامیک، اصلاح طرح لبخند، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، ترمیم دندان، بلیچینگ، ایمپلیمنت، سرامیک
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، لمینیت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، ایمپلنت، ترمیم دندان، روکش دندان، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ترمیم دندان، اصلاح طرح لبخند، سرامیک، ایمپلنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده
دکتر سید مهدی علیزاده
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، روکش دندان، اصلاح طرح لبخند، ایمپلیمنت، بلیچینگ
اصفهان، پل آذر
دندان پزشکی پارسیان
دندان پزشکی پارسیان
زمینه‌های کاری: جراحی لثه و پریو، ایمپلیمنت دندان، عصب کشی، لمینیت دندان، دندانپزشکی اطفال
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر مسعود سلطانی
دکتر مسعود سلطانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه (عصب کشی)، بریج)، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، پروتز دندان(روکش
اصفهان، میدان فیض
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی زیبایی
زمینه‌های کاری: روکش و زیبایی، ترمیم دندان، درمان ریشه دندان(عصب کشی)، جراحی دندان، ایمپلنت
اصفهان، -
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، عصب‌کشی دندان‌های شیری، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، ترمیم‌های پیشگیری، کشیدن دندان کودک
اصفهان، -
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، اصلاح طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، زیبایی، خدمات دندانپزشکی
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مریم معینی
دکتر مریم معینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ایمپلنت، درمانهای همرنگ، روکش دندان، لمینت، درمان ریشه
اصفهان، خیابان شریعتی
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: عصب کشی، روکش دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی
اصفهان، -
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، ایمپلنت، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، بازسازی دندان، اوردنچر
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، روکش دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، فلوراید تراپی، اوردنچر، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، طرح لبخند، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید عابدی
دکتر مجید عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، روکش دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بازسازی دندان
اصفهان
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، اوردنچر، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، اوردنچر، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ترمیم دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، ایمپلنت
اصفهان، بهارستان
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger