دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، روانشناس بالینی، درمان اختلالات اضطرابی، مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger