دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، روانشناس بالینی، درمان اختلالات اضطرابی، مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: درمان اضطراب، آزمون استعداد، مشاوره هوش، مشاوره تحصیلی، درمان اختلالات جنسی
کرج، چهارراه طالقانی
دکتر حمداله سعیدی
دکتر حمداله سعیدی
متخصص: روانپزشکی (اعصاب، روان)
زمینه‌های کاری: افسردگی، پرخاشگری، وسواس فکری-عملی، اضطراب، مشکلات خواب
کرج، چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger