مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، آزمایش پاپ اسمیر، مشاوره و آموزش در خصوص بیماری های مقاربتی ایدز و هپاتیت و...، مراقبت های پس از زایمان، معاینه پرده بکارت و صدور گواهی
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger