گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، درمان و آموزش توجه و تمرکز، گفتار درمانی از راه دور به صورت آنلاین، درمان و آموزش اختلالات دو زبانگی، درمان و آموزش اختلالات شنوایی
سنندج، خیابان آبیدر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger