کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات یادگیری، درمان اختلالات ژنتیکی، کاردرمانی جسمی، درمان اختلالات آفازی، درمان بیماری های نورولوژیک کودکان
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger