دکتر مرضیه نجاری
دکتر مرضیه نجاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، پرینورافی، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن
زاهدان
دکتر هدیه سادات سالک فرد
دکتر هدیه سادات سالک فرد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان
زاهدان
دکتر هاله قصری
دکتر هاله قصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم
زاهدان
دکتر نسیم نامی
دکتر نسیم نامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان
زاهدان
دکتر مینو یغمائی
دکتر مینو یغمائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
زاهدان
دکتر میترا حبیب زاده
دکتر میترا حبیب زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی
زاهدان
دکتر مهین عدالتیان
دکتر مهین عدالتیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه
زاهدان
دکتر مهرنوش اصفهانی
دکتر مهرنوش اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم
زاهدان
دکتر مهرانگیز سالاری
دکتر مهرانگیز سالاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی
زاهدان
دکتر مطهره ملاهی زاهد
دکتر مطهره ملاهی زاهد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی
زاهدان
دکتر مریم رضوی
دکتر مریم رضوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم
زاهدان
دکتر مریم حری
دکتر مریم حری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن
زاهدان
دکتر احمدرضا رافع
دکتر احمدرضا رافع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
زاهدان
دکتر فتح الله لقائی
دکتر فتح الله لقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت
زاهدان
دکتر فاطمه کیخا
دکتر فاطمه کیخا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن
زاهدان
دکتر فاطمه سپهری
دکتر فاطمه سپهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن
زاهدان
دکتر فاطمه دربهشتی
دکتر فاطمه دربهشتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن
زاهدان
دکتر شهناز رجبی
دکتر شهناز رجبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم
زاهدان
دکتر شهرزاد پورکمالی انارکی
دکتر شهرزاد پورکمالی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان میوم رحم
زاهدان
دکتر شهرزاد پورکمالی انارکی
دکتر شهرزاد پورکمالی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم
زاهدان
دکتر زهره کاظمی
دکتر زهره کاظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
زاهدان
دکتر پیمانه پورقاسم
دکتر پیمانه پورقاسم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
زاهدان
دکتر پریسا وثوقی
دکتر پریسا وثوقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن
زاهدان
دکتر افسانه فرشین
دکتر افسانه فرشین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی رحم، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری
زاهدان
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger