دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، زایمان سزارین، لیزردرمانی
اصفهان، خیابان توحید
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، سفید کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی با کرایو( فریز کردن )، سفید کردن واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن
اصفهان، ملک شهر
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان جی
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، -
دکتر لیلا تقی یار
دکتر لیلا تقی یار
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، سزارین، رفع چین و چروک صورت و خطوط شکم در اثر بارداری یا تغییرات وزن، درمان بی اختیاری ادرار، درمان و جراحی میوم و کیستهای تخمدان
اصفهان
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی، مانیتورینگ الکترونیک قلب جنین، رفع ترک های پوستی ناشی از حاملگی، سرطان های زنان
اصفهان، -
دکتر شهرام هنجنی
دکتر شهرام هنجنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، پرینورافی، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر شهلا کشاورز راد
دکتر شهلا کشاورز راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، پرینورافی، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم
اصفهان
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، هودکتومی، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، هودکتومی
اصفهان
دکتر عذرا صادقی
دکتر عذرا صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان نازایی، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، پرینورافی، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger