دکتر فاطمه قربعلی
دکتر فاطمه قربعلی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن
قزوین، خیابان بوعلی
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستى، جراحى زیبایى زنان
قزوین، الوند
دکتر فاطمه قزوینی
دکتر فاطمه قزوینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قزوین، نادری شمالی
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، درمان خشکی واژن
قزوین، پایین تر از چهارراه خیام
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، عمل جراحی زنان
قزوین، خیام شمالی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، برداشت توده هلی کوچک، درمان اتروفی یا خشکی واژن و بی اختیاری ادرار با لیزر، سرطان های زنان، جوانسازی واژن
قزوین، سبزه میدان
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان
قزوین، خیابان فردوسی جنوبی
دکتر سیمین دخت مرادی
دکتر سیمین دخت مرادی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن
قزوین، خیابان فردوسی شمالی
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی
قزوین، بن بست یاس
دکتر فاطمه لالوها
دکتر فاطمه لالوها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر طلعت دباغی قلعه
دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، پرینورافی، هودکتومی
قزوین
دکتر فتح السادات لاوری قناد
دکتر فتح السادات لاوری قناد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر گیتا فرشاد
دکتر گیتا فرشاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر لیلا رحمانی
دکتر لیلا رحمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر مریم آقائی
دکتر مریم آقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن
قزوین
دکتر مریم بدیعی
دکتر مریم بدیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر مریم پیشگاهی
دکتر مریم پیشگاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، تعیین جنسیت، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم
قزوین
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
قزوین
دکتر معصومه صادقی
دکتر معصومه صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تنگ کردن واژن، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم
قزوین
دکتر معصومه عابد
دکتر معصومه عابد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر مینو احدی
دکتر مینو احدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پرینورافی، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر ناهید بیات
دکتر ناهید بیات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، هودکتومی، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، متخصص زنان و زایمان
قزوین، خیابان فردوسی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر آزاده بشرخواه
دکتر آزاده بشرخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، هودکتومی
قزوین
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، پرینورافی
قزوین
دکتر پگاه کاریان
دکتر پگاه کاریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم
قزوین
دکتر توران یوسفی
دکتر توران یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر خدیجه علمی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر خدیجه ملک زاده
دکتر خدیجه ملک زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر راشین نورمحمدی
دکتر راشین نورمحمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر آذر رضائی
دکتر آذر رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر زهرا کیائی پور
دکتر زهرا کیائی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر ژاله کبوترآهنگی
دکتر ژاله کبوترآهنگی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر سارا مختار
دکتر سارا مختار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی
قزوین
دکتر سوزان ناصری
دکتر سوزان ناصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر شادی خلخالی راد
دکتر شادی خلخالی راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، هودکتومی
قزوین
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم
قزوین
دکتر شیلا نورانی
دکتر شیلا نورانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی
قزوین
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger