کاردرمانی جوانه
کاردرمانی جوانه
کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، اختلالات رفتاری
زمینه‌های کاری: شکستگیهای اندام فوقانی، بیماریهای عصب عضلانی، ضایعات نخاعی، اختلالات هماهنگی حرکتی، فلج مغزی
ارومیه، خیابان حسنی
کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: تاخیر تکاملی (رشدی)، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، سکته مغزی، ضربات مغزی، آسیب های نخاعی
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger