دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران پیش از بارداری، گذاشتن ای یو دی جهت پیشگیری از بارداری و درمان خونریزی نامرتب رحمی با جاگذاری ای یو دی میرنا وابلشن اندومتر توسط کاواترم، رفع زگیل با کرایو، تعیین جنسیت، هیسترکتومی و سایر عملهای جراحی زنان
ارومیه، خیابان شورا
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران زایمان، متخصص زنان و زایمان، جراحی زیبایی زنان
ارومیه، خیابان امام
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان خشکی واژن
ارومیه، -
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، هیسترکتومی
ارومیه، -
دکتر متخصص زنان ارومیه
دکتر متخصص زنان ارومیه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، کیستیک، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، لابیاپلاستی
ارومیه، -
دکتر لیدا رفیعی
دکتر لیدا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی
دکتر طیبه اقوامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، پرینورافی
ارومیه
دکتر گل پیرا میرفخرائی
دکتر گل پیرا میرفخرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر کلاریس یوسفیان
دکتر کلاریس یوسفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، لابیاپلاستی، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر فریبا نان بخش
دکتر فریبا نان بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر فرزانه فرخ زاد
دکتر فرزانه فرخ زاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر فرزانه برومندسرخابی
دکتر فرزانه برومندسرخابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر فرحناز جلوند
دکتر فرحناز جلوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن
ارومیه
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر غلامرضا تیزرو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر عاطفه نمکی
دکتر عاطفه نمکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
مشهد
دکتر لیلا ملاحسنی
دکتر لیلا ملاحسنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر ماندانا شجاعی
دکتر ماندانا شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی
ارومیه
دکتر محمدجعفر زایر
دکتر محمدجعفر زایر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر مریم جاریانی
دکتر مریم جاریانی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر مژگان مشرقی
دکتر مژگان مشرقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر معصومه حاجی شفیعها
دکتر معصومه حاجی شفیعها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن
ارومیه
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن
ارومیه
دکتر منصوره خلیلی
دکتر منصوره خلیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر مهین نجفی
دکتر مهین نجفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر میترا اسدی افشار
دکتر میترا اسدی افشار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی تخمدان، پرینورافی، کولپوسکوپی
ارومیه
دکتر میترا مختاری توانا
دکتر میترا مختاری توانا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر نادره حیرتی اسبق
دکتر نادره حیرتی اسبق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم، هودکتومی
ارومیه
دکتر نرمین شفقی
دکتر نرمین شفقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر هاله آیت الهی
دکتر هاله آیت الهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر زهرا حسن خانی
دکتر زهرا حسن خانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر احمد گنجوی
دکتر احمد گنجوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر افسانه امیرآبی
دکتر افسانه امیرآبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر افسانه سهرابی
دکتر افسانه سهرابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر افسون حسینی
دکتر افسون حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
ارومیه
دکتر اقدس علی ببردل
دکتر اقدس علی ببردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر المیرا قنادان
دکتر المیرا قنادان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر الهام پورعلی
دکتر الهام پورعلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، لابیاپلاستی
ارومیه
دکتر بهروز نورهاشمی
دکتر بهروز نورهاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر حمید نظیفی
دکتر حمید نظیفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی
ارومیه
دکتر راضیه خوش فطرت
دکتر راضیه خوش فطرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، هودکتومی
ارومیه
دکتر ربابه تهوری
دکتر ربابه تهوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر رسول نوذرنژاد
دکتر رسول نوذرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان
ارومیه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger