شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک، تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک دیجیتال، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز و تنظیم انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک دیجیتال
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: آزمایش شنوایی، تجویز سمعک، تنظیم سمعک، قالب ضد آب، قالب ضد صوت
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، باطری سمعک، شنوایی سنجی، قالب های محافظ، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تست رایگان سمعک، تعمیر سمعک، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، ارزیابی شنوایی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger