شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و سمعک ایرلایف
شنوایی شناسی و تجویز سمعک های روز دنیا
زمینه‌های کاری: تشخیص کم شنوایی و میزان آن، تیمپانومتری، ارزیابی شنوایی، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب، تجویز سمعک
تهران، خیابان انقلاب
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، لکنت و ناروانی، بلع، کم شنوایی، اختلالات گفتار و زبان
تهران، سهروردی شمالی
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، شنوایی سنجی بزرگسالان، شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، تنظیم سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک نامرئی، تنظیم سمعک، سنجش شنوایی تحصصی کودک، سمعک پشت گوشی، ABR
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سمعک، سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، ادیومتری، سمعک پشت گوشی، سمعک
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، سمعک پشت گوشی، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، ABR، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری، سمعک پشت گوشی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
مرکز تخصصی آموزشی درمانی کودک کم شنوا پژواک
آموزش تخصصی کودکان کم شنوا
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی کودک کم شنوا، روانشناسی کودک کم شنوا، تربیت شنوایی به کودک کم شنوا، رفتاردرمانی کودک کم شنوا، تربیت شنیداری به کودک کم شنوا
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، ABR، سمعک نامرئی، سمعک پشت گوشی، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک، تجویز انواع سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک دیجیتال، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: مشاوره سمعک، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه خدمات سنجش شنوایی، تجویز و تنظیم سمعک
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
شنوایی شناسی و سمعک الیاد
زمینه‌های کاری: تست OAE، شنوایی سنجی، شنوایی سنجی بدون سمعک، تست ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، جنت آباد مرکزی
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
شنوایی شناسی و سمعک پژواک
مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان پژواک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی ادیومتری بازی، تجویز و تنظیم سمعک کودکان، شنوایی سنجی نوزادان، غربالگری شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم سمعک بزرگسالان
تهران، خیابان دماوند
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک نامرئی، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، ساخت قالب سمعک پشت گوشی، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک، تجویز و تنظیم انواع سمعک، شنوایی سنجی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک در تهران، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک دیجیتال
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز و تنظیم انواع سمعک، تجویز سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: آزمایش شنوایی، تجویز سمعک، تنظیم سمعک، قالب ضد آب، قالب ضد صوت
آمل، انتهای آفتاب یک
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ولیعصر
تجویز سمعکهای روز دنیا کاملا نامرئی و غیرقابل دید فول دیجیتال و هوشمند
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، ادیومتری، ساخت انواع قالبهای سمعک محافظ صوت و محافظ آب
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تیمپانومتری، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات توجه و تمرکز، غربالگری شنوایی نوزادان و بزرگسالان، مشکلات تولید گفتار
تهران، -
دکتر مجید ایرانی
دکتر مجید ایرانی
متخصص: گوش و حلق و بینی
زمینه‌های کاری: اختلالات غدد بزاغی، ناشنوایی، تجویز سمعک، اختلال بویایی، نمونه برداری سوزنی از تیرئید و توده های سر و گردن
تهران، سعادت آباد
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، باطری سمعک، شنوایی سنجی، قالب های محافظ، سمعک رسیور داخل کانال
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه کلیه خدمات سمعک، ساخت انواع قالب، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: تست رایگان سمعک، تعمیر سمعک، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، ارزیابی شنوایی
تهران، -
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: ارزیابی وزوز گوش، ارزیابی شنوایی کودکان، مانورهای توانبخشی سرگیجه، ارزیابی شنوایی بزرگسالان، تنظیم سمعک‌های پیشرفته
تهران، میدان ونک
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات تلفظ صدا یا تولید گفتار، ارزیابی، تست های شخصیت، مشاوره خانواده، تقویت توجه و تمرکز
تهران، میدان توحید
دکتر ایوب ولدبیگی
دکتر ایوب ولدبیگی
فوق تخصص: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضازاده
دکتر نیما رضازاده
متخصص: سیستم شنوایی، تخویز سمعک
تهران، میدان ونک
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
شنوایی شناسی دکتر آزاده ایمانی
متخصص: نوروساینس، کارشناس ارشد ادیولوژی، ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، شریعتی بالاتر از میرداماد
دکتر اکبر عزیزی
دکتر اکبر عزیزی
متخصص: شنوایی سنجی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اقدسیه
دکتر محمدعلی سلمانپور
دکتر محمدعلی سلمانپور
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: نوزادان، ارزیابی شنوایی، تشخیص و درمان بیماری‌های کودکان، تجویز انواع سمعک
تهران، تهرانپارس
افشین امیری ججین
افشین امیری ججین
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز انواع سمعک
تهران، اشرفی اصفهانی
دکتر سیروان نجفی
دکتر سیروان نجفی
متخصص: شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات شنوایی، ارزیابی اختلالات تعادل، ارزیابی اختلالات شنوایی، توانبخشی اختلالات تعادل، تجویز انواع سمعک
تهران، بالا تر از میدان ونک
ساجد بادفر
ساجد بادفر
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، تجویز سمعک
تهران، یوسف آباد
سمانه رضایی
سمانه رضایی
شنوایی سنجی (ادیومتریست)
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تجویز سمعک
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و تعادل بهار
شنوایی شناسی و تعادل بهار
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، سمعک، تعادل وسرگیجه
تهران، خیابان بهشتی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger