دکتر بهرام عوض آبادیان
دکتر بهرام عوض آبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران، چهار راه سرو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، الهیه
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران، نازی آباد
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه( عصب کشی)، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش زیرکونیا
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت دیجیتال، ترمیم دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان های شیری، ترمیم دندان های دائمی، ارتودنسی پیشگیری، فلوراید تراپی دندان کودکان، جرم گیری دندان کودکان
تهران، دزاشیب
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودک، دندانپزشکی بیمار دیابتی، بروساژ دندان کودکان، ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی، جراحی ریشه دندان
تهران، میدان رهبر
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، لمینت دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، -
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، ایمپلنت، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جراحی دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساسان عظیمی فرد
دکتر ساسان عظیمی فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، جراحی دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger