گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: تور نوردی، اتاق تاریک، درمان و آموزش بیش فعالی، درمان تاخیر در گفتار، استخر شن
سنندج، خیابان آبیدر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger