دکتر بهرام عوض آبادیان
دکتر بهرام عوض آبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران، چهار راه سرو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، الهیه
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران، نازی آباد
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه( عصب کشی)، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جراحی دندان نهفته، جرم گیری، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش زیرکونیا
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت دیجیتال، ترمیم دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دکتر فرزین صفر
دکتر فرزین صفر
جراح - دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان ولیعصر
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیز کامپوزیت، ایمپلنت، بلیچینگ، روکش دندان
تهران، جردن
دکتر احمدرضا قزل ایاغ
دکتر احمدرضا قزل ایاغ
جراح، دندانپزشک، ایمپلنتولوژیست
زمینه‌های کاری: پروتز، جراحى هاى مینور داخل دهانى، طراحی لبخند، درمان ریشه، لمینیت سرامیکى
تهران، نیاوران
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، جراحی دندان عقل نهفته، ترمیم دندان، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک
تهران، سعادت آباد
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان ظفر
دکتر دندان پزشک
دکتر دندان پزشک
خدمات دندانپزشکی بر پایه مهندسی پزشکی با استفاده از تکنیک دیجیتال و لیزر
زمینه‌های کاری: خدمات درمانی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، لامینیت سرامیکی و کامپوزیتی در یک جلسه، ایمپلنت، خدمات ترمیمی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، ایمپلنت تخصصی فک های نازک و تحلیل رفته
تهران
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر آرش غفوری ( الهیه )
دکتر آرش غفوری ( الهیه )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: جراحی لثه، کاشت ایمپلنت دندان، پیوند استخوان، ایمپلنت فوری، سینوس لیفت
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( فرشته )
دکتر آرش غفوری ( فرشته )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: سینوس لیفت، ایمپلنت فوری، کاشت ایمپلنت دندان، جراحی لثه، پیوند استخوان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( اقدسیه )
دکتر آرش غفوری ( اقدسیه )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: ایمپلنت فوری، پیوند استخوان، سینوس لیفت، جراحی لثه، کاشت ایمپلنت دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( قیطریه )
دکتر آرش غفوری ( قیطریه )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: سینوس لیفت، ایمپلنت فوری، پیوند استخوان، کاشت ایمپلنت دندان، جراحی لثه
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( نیاوران )
دکتر آرش غفوری ( نیاوران )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: ایمپلنت فوری، جراحی لثه، کاشت ایمپلنت دندان، سینوس لیفت، پیوند استخوان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( اندرزگو )
دکتر آرش غفوری ( اندرزگو )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: ایمپلنت فوری، سینوس لیفت، کاشت ایمپلنت دندان، جراحی لثه، پیوند استخوان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری ( اندرزگو )
دکتر آرش غفوری ( اندرزگو )
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: سینوس لیفت، جراحی لثه، پیوند استخوان، ایمپلنت فوری، کاشت ایمپلنت دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر آرش غفوری
دکتر آرش غفوری
متخصص: ایمپلنت و جراحی لثه
زمینه‌های کاری: سینوس لیفت، ایمپلنت فوری، جراحی لثه، کاشت ایمپلنت دندان، پیوند استخوان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، اوردنچر، عصب کشی، بازسازی دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، لمینت دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر بهاره سپهریان
دکتر بهاره سپهریان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طراحی لبخند، لمینت دندان، ایمپلنت، بلیچینگ
تهران، سعادت آباد
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه، جراحی لثه، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، -
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساغر ضرغام
دکتر ساغر ضرغام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سپیده رحیمیان
دکتر سپیده رحیمیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger