کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده (بلوار نصر)
کاردرمانی و گفتاردرمانی سپیده (بلوار نصر)
زمینه‌های کاری: توانبخشی پارکینسون، کاردرمانی شکستگی ها، درمان اختلالات یادگیری، درمان کمردرد، مداخلات زودهنگام در نوزادان نارس و اختلالات رشدی و تکاملی
شیراز، بلوار سرداران شهید
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger