دکتر نیما رهنمون (شریعتی)
دکتر نیما رهنمون (شریعتی)
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی مینی اسکرو، ارتودونسی بستن فضا، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی بدون کشیدن، ارتودنسی لینگوال
تهران، بلوار اندرزگو
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی (شریعتی)
دکتر شریفه دخت عصمتی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، -
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ایمپلنت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، ترمیم دندان، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، ارتودنسی، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تهران
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، ارتودنسی، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، لمینت دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ، ارتودنسی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger