دکتر بهرام عوض آبادیان
دکتر بهرام عوض آبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران، چهار راه سرو
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی مینی اسکرو، ارتودونسی بستن فضا، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی بدون کشیدن، ارتودنسی لینگوال
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، الهیه
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران، نازی آباد
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جراحی دندان نهفته، جرم گیری، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش زیرکونیا
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت دیجیتال، ترمیم دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان ظفر
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، -
دکتر ساناز برزگر
دکتر ساناز برزگر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، جراحی دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جراحی دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران
دکتر سالومه عباس رشیدی
دکتر سالومه عباس رشیدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
تهران
دکتر سالومه فرهندی
دکتر سالومه فرهندی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، اوردنچر، بازسازی دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سالومه کاکاوند
دکتر سالومه کاکاوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger