دکتر گلنوش صداقتی
دکتر گلنوش صداقتی
متخصص: ارتودنسی
زمینه‌های کاری: اصلاح لبخند با ارتودنسی، ارتودنسی مینی اسکرو، ارتودنسی لینگوال، مرتب کردن دندانها، اصلاح مشکلات اسکلتی فک و صورت در کودکان در حال رشد
تهران، زعفرانیه
دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، جراحی دندان، ایمپلنت، اوردنچر، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی
تهران، سعادت آباد
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی مینی اسکرو، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان، ارتودنسی پیشگیری در کودکان، ارتودنسی بدون کشیدن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، اوردنچر
تهران، الهیه
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جرم گیری، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی ایمپلنت، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، بازسازی دندان، روکش تمام سرامیکی، جرمگیری دندان
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ترمیم دندان، emax، لمینت دندان، ایمپلنت دیجیتال
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، طرح لبخند، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تهران، خیابان ظفر
دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشک زیبایی‌، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، دروازه تهران
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، لمینت دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، فیشور سیلانت، جراحی دندان
تهران
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پی آرپی، ونیر کامپوزیت، بوتاکس، بروساژ دندان، بلیچینگ
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، بوتاکس، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران، -
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساسان فرنودی
دکتر ساسان فرنودی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، اوردنچر، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، بروساژ دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، سفید کردن دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، روکش دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، اوردنچر، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فلوراید تراپی، ارتودنسی، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، فیشور سیلانت، طرح لبخند
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، بلیچینگ، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، لمینت دندان، جراحی دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، اوردنچر
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger