دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران، -
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی مینی اسکرو، ارتودونسی بستن فضا، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی بدون کشیدن، ارتودنسی لینگوال
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
تهران، الهیه
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جراحی دندان نهفته، جرم گیری، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش زیرکونیا
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت دیجیتال، ترمیم دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ترمیم دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
متخصص: دندانپزشک کودکان
زمینه‌های کاری: فیشورسیلانت، ارتودنسى دندان کودک، دندانپزشکی زیبایی، عصب کشى دندان کودک، ترمیم دندان کودک
تهران، فرمانیه
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب کشی دندان های شیری، ترمیم دندان های دائمی، ارتودنسی پیشگیری، فلوراید تراپی دندان کودکان، جرم گیری دندان کودکان
تهران، دزاشیب
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دکتر میلاد شامحمدی (نیاوران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دکتر میلاد شامحمدی (قیطریه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
دکتر میلاد شامحمدی (اندرزگو)
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی همرنگ دندان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میلاد شامحمدی
دکتر میلاد شامحمدی
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: مجهز به اسکنر دندانی(بدون قالب گیری) و تکنیک پیزوسیژن، ارتودنسی نامرئی(clear aligner)، ارتودنسی کودکان و بزرگسالان، ارتودنسی ثابت و متحرک، ارتودنسی همرنگ دندان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه، جراحی لثه، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، جرمگیری دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، -
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساسان همایون
دکتر ساسان همایون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، اوردنچر، لمینت دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، جراحی دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جراحی دندان، ایمپلنت، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger