کاردرمانی باران
کاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، درمان اختلالات حرکتی، اختلالات یادگیری کودکان، آمادگی برای ورود به‌ مدرسه، درمان لکنت
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ٰباران
ٰٰارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، لیگامانی، شکستگی ها، حسی، اختلالات صوت
فردیس، فلکه پنجم
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید فردیس
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات بلع
فردیس، ورودی فردیس
گفتاردرمانی جهان
گفتاردرمانی جهان
ارزیابی و درمان اختلالات زبان، گفتار و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، درمان لکنت
فردیس، سه راه حافظیه
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger