گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلال یادگیری، اتیسم، کم شنوایی، اختلالات صوت
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اتیسم، توانبخشی مجیدیه شمالی، اختلال یادگیری، اختلالات صوت، تاخیرحرکتی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آفازی، دیستروفی عضلانی، نقص توجه و بیش فعالی، حافظه، کاردرمانی میدان بهشتی
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، لکنت، اختلال گفتار و زبان، نقص توجه، گفتاردرمانی اتیسم
تهران، پیروزی
محسن گلریز
محسن گلریز
آسیب شناس گفتار و زبان کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، کلاس گروهی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم، آمادگی برای آزمون سنجش مدرسه، درمان لکنت، درمان اختلالات رشدی
تهران، اشرفی اصفهانی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی کودکان‌ و بزرگسال
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی شمیم فدک
گفتاردرمانی شمیم فدک
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
تهران، تهرانسر غربی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: لکنت(کودکان و بزرگسالان)، دیزارتری، اختلالات گفتاری و آفازی ثانویه به سکته و آسیب مغزی، شکاف کام و لب، اختلالات تولید گفتار
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
گفتاردرمانی دکتر سلطانی
زمینه‌های کاری: افزایش توانمندی های شناختی(حافظه، بازی درمانی، اختلالات بلع، توجه و تمرکز و...)، مشکلات تولید گفتار
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)
زمینه‌های کاری: لکنت، اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان و اختلالات تلفظی و تولید صداهای گفتاری، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان و بزرگسالان اعم از اختلالات تاخیر زبان، کم شنوایی، طیف اتیسم
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و مشاوره دریا
گفتاردرمانی، کاردرمانی
زمینه‌های کاری: سبک های فرزند پروری، بیش فعالی، تربیت شنیداری، بازی درمانی، روانشناسی و روانپزشکی
تهران، شهرری
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات بلع، آفازی، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
تهران، دوراهی قپان
گفتاردرمانی مجیدیه( گفتاردرمانی شهرام نیا)
گفتاردرمانی مجیدیه( گفتاردرمانی شهرام نیا)
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان توسط کارشناس ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات تولید صداهای گفتاری، گفتاردرمانی طیف اتیسم، اختلالات تاخیر زبان، درمان لکنت، اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
معصومه بیات
معصومه بیات
تشخیص و درمان اختلالات گفتار، زبان و یادگیری
زمینه‌های کاری: تشخیص و مداخله در ناتوانی های یادگیری خاص، لکنت و اختلال تولید گفتار در کودکان و بزرگسالان، توانبخشی عصبی در مشکلات توجه و حافظه
تهران، خیابان شریعتی
رویا شفیعی
رویا شفیعی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: کاردرمانی، اختلالات یادگیری، روانشناسی، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، خیابان دماوند
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، اختلالات بلع، اختلالات صوت
تهران، انتهای بلوار کشاورز
نسرین کرامتی
نسرین کرامتی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کم شنوایی، اختلالات تلفظی(تولیدی)، تاخیر گفتار و زبان، اختلالات تکاملی دوران رشد
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی مجیدیه
گفتاردرمانی مجیدیه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان توسط کارشناس ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، گفتاردرمانی طیف اتیسم، اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان، درمان لکنت، اختلالات تاخیر زبان
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی میدان ملت، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، اتیسم، کاردرمانی رسالت، تمرکز
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: استفاده از روش های نوین درمانی درکی حرکتی و حسی حرکتی، درمانهای گروهی، مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، ضربه مغزی، کاردرمانی ذهنی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی واژه
گفتاردرمانی واژه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، درمان لکنت
تهران، صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهن گویا
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات صوت
تهران، خیابان دکترقریب
سحر حریری
سحر حریری
ویزیت در منزل، ویزیت در کلینیک
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، درمان لکنت، اختلالات بلع، آفازی، اختلالات صوت
تهران، میدان تجریش
زهره باقری
زهره باقری
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان دارای اختلال یادگیری، ارزیابی و درمان مشکلات تولید و تلفظ صداهای گفتاری در کودکان و بزرگسالان، درمانگر شنیداری کلامی، ارزیابی و درمان لکنت، کم شنوایی
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی نوین توان
گفتاردرمانی نوین توان
کلینیک تخصصی گفتاردرمانی برای کودکان طیف اتیسم
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، درمان اختلالات رشدی، آمادگی برای آزمون سنجش مدرسه، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری
تهران، اشرفی اصفهانی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، فلج مغزی، اتیسم، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی
تهران، بزرگراه رسالت
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوایی شناسی، سمعک و گفتاردرمانی محیا توان
شنوای شناسی، تجویز سمعک های روز دنیا و گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: ادیومتری، مشکلات ناشی از سکته مغزی و ضربه مغزی، مشکلات تولید گفتار، تشخیص کم شنوایی و میزان آن، اختلالات صوت
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: Adhd، کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت، نوروفیدبک، مشکلات تولید گفتار
تهران، رودهن
اعظم محمدی
اعظم محمدی
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، اتیسم، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار
تهران، همه مناطق
گفتاردرمانی الیاد
گفتاردرمانی الیاد
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات تولید گفتار، اتیسم
تهران، جنت آباد مرکزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
کاردرمانی و گفتاردرمانی حامی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، کم شنوایی، درمان لکنت، اختلالات صوت
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهسا مقدم
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، بیش فعالی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، مشکلات تولید گفتار
تهران، -
الناز قربانی
الناز قربانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلال طیف اتیسم، تاخیر گفتار و زبان، ارزیابی گفتار و زبان، کم شنوا و کاشت حلزون، لکنت کودک
تهران، خیابان ظفر
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی خانه سبز نازی آباد
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات یادگیری، شکاف کام و لب، آفازی، اتیسم
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهور
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی_حرکتی، مشکلات توجه و تمرکز، اصلاح ناهنجاری های وضعیتی، تاخیر حرکتی، کاردرمانی جسمی
تهران، -
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی جنت آباد
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، بیش فعالی، درمان لکنت، کاردرمانی حسی حرکتی و دست، گروه درمانی
تهران
آرزو محمدپور
آرزو محمدپور
پاتولوژیست گفتار و زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات صوت، درمان لکنت، اتیسم، اختلالات یادگیری
تهران
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیرکبیر
زمینه‌های کاری: توانبخشی وتوانمندسازی بزرگسالان پس سوانح و کهنسالی و سکته و ضربه مغزی، درمان اختلالاتی چون صافی کف پا و پای پرانتزی، SI، یکپارچگی حسی، تاخیر گفتار
تهران، -
معصومه نژدحمیدی
معصومه نژدحمیدی
گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، گفتاردرمانی آنلاین
تهران، شهرری
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی آبا
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی کودک، بازی درمانی، آموزش پیش دبستانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، بازی درمانی، مشکلات توجه و تمرکز، روانشناسی کودک، شکاف کام و لب
تهران، سعادت‌آباد
مریم صبور
مریم صبور
گفتاردرمانی در منزل، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، اختلالات صوت
تهران، همه مناطق
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (انقلاب)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، استروبوسکوپی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، انتهای بلوار کشاورز
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
استروبوسکوپی و لارنگوسکوپی ژاله سعیدآبادی (توحید)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، استروبوسکوپی، لارنگوسکوپی (عکس رنگی از حلق وحنجره )
تهران، انتهای بلوار کشاورز
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(سعادت آباد)
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، توجه و تمرکز و...)، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(شهرک غرب)
گفتاردرمانی دکتر سلطانی(شهرک غرب)
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، افزایش توانمندی های شناختی(حافظه، آفازی، مشکلات تلفظ، اختلالات یادگیری
تهران، شهرک غرب
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
گفتاردرمانی و کاردرمانی آوادیس
زمینه‌های کاری: آموزش مهارت های روزمره زندگی(ADL)، درمان اختلالات صوت، ارزیابی، افزایش توجه و تمرکز کودکان بیش فعال، مشاوره کودک و نوجوان
تهران، میدان توحید
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger