سمیرا توکل
سمیرا توکل
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: عکس برداری از حنجره، گفتاردرمانی، اختلالات بلع نوزادان، اختلالات صوت، استروبوسکوپی حنجره
اصفهان، خیابان شمس آبادی
بهنام حافظی
بهنام حافظی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات رشدی زبان ناشی از کم شنوایی، اختلالات یادگیری مانند مشکلات خواندن و نوشتن و املاءدر دانش آموزان)، مشاوره در خصوص رشد مهارتهای گفتار و زبان در کودکان عادی و دارای اختلال( لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، اوتیسم
اصفهان، دروازه دولت
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger