دکتر مهریار ادهمی جمالی
دندان پزشک
دکتر مهریار ادهمی جمالی
آشنایی: دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، ایمپلت
آدرس: مازندران، بابل، میدان کشوری، سرداران4، ساختمان پزشکان مهر، طبقه دوم
شماره تلفن پذیرش: 01132288821
شبکه‌های اجتماعی:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر مهریار ادهمی جمالی
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن تجربه شما
فرستادن کامنت
شما در این پیج، توانایی آشنایی با آدرس مطب، اینستاگرام، روزهای کاری دکتر، تلگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، رزومه و بیوگرافی پزشک، شماره تلفن مطب و دیگر راه‌های تماس با دکتر مهریار ادهمی جمالی را دارید.
به منظور مطلع شدن از کارنامه، نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، ساعت کاری دکتر مهریار ادهمی جمالی با تلفن‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
قبل از مراجعه حضوری با شماره تلفن نوشته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر مریم صالحی نجف آبادی دکتر مژگان شاکری دکتر پروین اکبرنوذری حمیرا موحدی دکتر ریتا عمادی اله یاری دکتر رویا عرشیان
دکتر مهریار ادهمی جمالی در اینترنت
دکتر مهریار ادهمی جمالی در دکتر ماهر دکتر مهریار ادهمی جمالی در سرچ دکتر دکتر مهریار ادهمی جمالی در دیجی دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger